Vytlačiť

HODNOTENIE IMPLEMENTÁCIE DOHOVORU O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM NA SLOVENSKU SA DOSTALO NA PROGRAM VÝBORU OSN PRE PRÁVA OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM.

Proces hodnotenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sa začal v roku 2012, dva roky po ratifikácii dohovoru, keď Slovensko predložilo Výboru Východiskovú správu k Dohovoru. Organizácie zastupujúce záujmy osôb so zdravotným postihnutím predložili 31. júla 2015 Výboru svoju Alternatívnu správu zameranú na nedostatky a medzery v implementácii Dohovoru.

 

Alternatívna správa

Slovensky Doc

Slovensky Pdf

English doc

 

Predbežné zasadnutie Výboru k hodnoteniu Slovenska sa uskutočnilo v Ženeve 8. septembra 2015. Výstup z predbežného zasadnutia Výboru bol vydaný ako zoznam 33 otázok pre slovenskú vládu, ktorý bol zverejnený 28. septembra. 2015.

 

Zoznam otázok

Slovensky doc

English doc

 

Odpovede vlády SR na 33 otázok Výboru OSN a stanovisko MNO k týmto odpovediam si môžete stiahnuť tu:

Odpovede vlády

 

Stanovisko MNO

 

Viac informácií o celom procese hodnotenia si môžete prečítať v článku Slovensko na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.